บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด วันนี้ประกันภัยไทยวัฒน์ ได้สร้างนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ ด้วยแอปพลิเคชั่น ที่ช่วยให้การแจ้งอุบัติเหตุเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและแม่นยำ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด วันนี้ประกันภัยไทยวัฒน์ ได้สร้างนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ ด้วยแอปพลิเคชั่น ที่ช่วยให้การแจ้งอุบัติเหตุเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและแม่นยำ

เสริมด้วยระบบการให้บริการเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือได้ทันทุกเหตุการณ์ อีกทั้งยังเป็นบริษัทรายแรกที่ริเริ่มบัตรเครดิตประกันสุขภาพ ที่สามารถรูดจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่าย สามารถใช้ได้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

 

บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. +66 (0) 2627 8028-9 Fax. +66 (0) 2627 4117
สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
และ บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด