• หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • โปรโมชั่น
  • เพลินจิต
  • ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ประกันสุขภาพ อัลติเมต เฮลท์ สบายใจค่ารักษา เมื่อตรวจพบ 3 โรคร้ายแรงท็อปฮิต* รับค่ารักษาเพิ่มอีก 50%ประกันสุขภาพ อัลติเมต เฮลท์ สบายใจค่ารักษา เมื่อตรวจพบ 3 โรคร้ายแรงท็อปฮิต* รับค่ารักษาเพิ่มอีก 50%ประกันสุขภาพ อัลติเมต เฮลท์ สบายใจค่ารักษา เมื่อตรวจพบ 3 โรคร้ายแรงท็อปฮิต* รับค่ารักษาเพิ่มอีก 50%

จุดเด่นแผนประกันสุขภาพ

วงเงินผู้ป่วยใน เหมาจ่ายตามจริง

ยกระดับ ด้วยวงเงินค่ารักษาเพิ่มขึ้น 50%

กรณีเจ็บป่วยด้วย 3 โรคร้าย (มะเร็ง,
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาด
เลือด, หลอดเลือดสมองแตกอุดตัน)
หรือกรณีผ่าตัด

ดับเบิ้ลความคุ้มครอง X2

กรณีเอ็กซเรย์และแล็บ** (ผู้ป่วยนอก)

พิเศษอีกขั้น ฟรีบริการ Nursing Care

ผู้ช่วยดูแลหลังออกจาก รพ.

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท/ปี

(ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

ตัวอย่างผลประโยชน์และค่าเบี้ยประกันภัย

อัลติเมต เฮลท์ A1

รวมความคุ้มครองสูงสุด
127,500 บาท
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น

฿548/เดือน

฿6,093/ปี

(ค่าเบี้ยขึ้นอยู่กับเพศ, อายุ และแผนประกันที่เลือก)
คุ้มครองชีวิต
฿100,000
ค่าห้อง
฿300
ผู้ป่วยใน (IPD)
฿30,000
IPD 3 โรคร้าย*/ผ่าตัด
฿45,000
ผู้ป่วยนอก (OPD)/วัน*
฿300
กรณีเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ
และสายตาจากอุบัติเหตุุ
฿300,000

อัลติเมต เฮลท์ A2

รวมความคุ้มครองสูงสุด
637,500 บาท
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น

฿824/เดือน

฿9,159/ปี

(ค่าเบี้ยขึ้นอยู่กับเพศ, อายุ และแผนประกันที่เลือก)
คุ้มครองชีวิต
฿100,000
ค่าห้อง
฿1,700
ผู้ป่วยใน (IPD)
฿150,000
IPD 3 โรคร้าย*/ผ่าตัด
฿225,000
ผู้ป่วยนอก (OPD)/วัน*
฿300
กรณีเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ
และสายตาจากอุบัติเหตุุ
฿300,000

อัลติเมต เฮลท์ A3

รวมความคุ้มครองสูงสุด
765,000 บาท
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น

฿1,227/เดือน

฿13,639/ปี

(ค่าเบี้ยขึ้นอยู่กับเพศ, อายุ และแผนประกันที่เลือก)
คุ้มครองชีวิต
฿100,000
ค่าห้อง
฿2,000
ผู้ป่วยใน (IPD)
฿180,000
IPD 3 โรคร้าย*/ผ่าตัด
฿270,000
ผู้ป่วยนอก (OPD)/วัน*
฿1,800
กรณีเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ
และสายตาจากอุบัติเหตุุ
฿300,000
หมายเหตุ
• ค่าเบี้ยประกันที่แสดงขึ้นอยู่กับเพศและอายุ
• อายุผู้ขอเอาประกันภัย 6 - 60 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุสัญญาได้ถึง 69 ปี)
• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขในรายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
• เงื่อนไข ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
• การชำระเบี้ยฯ แบ่งจ่ายรายเดือน/รายปี ผ่านบัตรเครดิตทุกประเภท

โปรโมชั่น

รับโค้ดส่วนลด/Gift Card มูลค่า 300 บาท

เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ (ไม่รวมบัตรเครดิตเทสโก้วีซ่า)
01 ม.ค. 67 - 30 ก.ย. 67