• หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • โปรโมชั่น
  • เพลินจิต
  • ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ประกันสุขภาพ อัลติเมต เฮลท์ สบายใจค่ารักษา เมื่อตรวจพบ 3 โรคร้ายแรงท็อปฮิต* รับค่ารักษาเพิ่มอีก 50%ประกันสุขภาพ อัลติเมต เฮลท์ สบายใจค่ารักษา เมื่อตรวจพบ 3 โรคร้ายแรงท็อปฮิต* รับค่ารักษาเพิ่มอีก 50%ประกันสุขภาพ อัลติเมต เฮลท์ สบายใจค่ารักษา เมื่อตรวจพบ 3 โรคร้ายแรงท็อปฮิต* รับค่ารักษาเพิ่มอีก 50%

จุดเด่นแผนประกันสุขภาพ

ยกระดับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

วงเงินผู้ป่วยในเหมาจ่ายตามจริง
สูงสุด 250,000 บาท

หมดกังวล ด้วยวงเงินค่ารักษาเพิ่มขึ้น 50%

กรณีเจ็บป่วยด้วย 1 ใน 3 โรคร้ายท็อปฮิต
(โรคมะเร็ง/ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
จากการขาดเลือด/ โรคหลอดเลือดสมองแตก
หรืออุดตัน) หรือกรณีที่มีการผ่าตัด

ดับเบิ้ลความคุ้มครอง

หาหมอแบบไม่นอนโรงพยาบาล (OPD)
เพิ่มวงเงินเป็น 2 เท่า กรณีเอ็กซเรย์และแล็บ
สูงสุด 5,000 บาท

วงเงินคุ้มครองชีวิตไม่ต้องซื้อเพิ่ม

กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
100,000 บาท และกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
และสายตาจากอุบัติเหตุ รับเงินก้อนเพิ่ม
300,000 บาท

เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

(ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

บริการพิเศษ Nursing Care*
เพื่อลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

ช่วยให้อุ่นใจ มีผู้ช่วยดูแลอย่างต่อเนื่องหลัง
ออกจากโรงพยาบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

*ให้บริการโดยบริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด

แผนประกันสุขภาพอัลติเมต เฮลท์

อัลติเมต เฮลท์ A1

รวมความคุ้มครองสูงสุด
127,500 บาท
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น

548 บาท/เดือน

6,093 บาท/ปี

(ค่าเบี้ยขึ้นอยู่กับเพศ, อายุ และแผนประกันที่เลือก)
ความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)
30,000 บาท
เพิ่มวงเงินค่ารักษา 50% กรณีผ่าตัด
หรือเจ็บป่วยด้วย 1 ใน 3 โรคร้ายท็อปฮิต
เป็น 45,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
300 บาท
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
และสายตาจากอุบัติเหตุ 300,000 บาท

อัลติเมต เฮลท์ A2

รวมความคุ้มครองสูงสุด
637,500 บาท
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น

824 บาท/เดือน

9,159 บาท/ปี

(ค่าเบี้ยขึ้นอยู่กับเพศ, อายุ และแผนประกันที่เลือก)
ความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)
150,000 บาท
เพิ่มวงเงินค่ารักษา 50% กรณีผ่าตัด
หรือเจ็บป่วยด้วย 1 ใน 3 โรคร้ายท็อปฮิต
เป็น 225,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
300 บาท
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
และสายตาจากอุบัติเหตุ 300,000 บาท

อัลติเมต เฮลท์ A3

รวมความคุ้มครองสูงสุด
765,000 บาท
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น

1,227 บาท/เดือน

13,639 บาท/ปี

(ค่าเบี้ยขึ้นอยู่กับเพศ, อายุ และแผนประกันที่เลือก)
ความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)
180,000 บาท
เพิ่มวงเงินค่ารักษา 50% กรณีผ่าตัด
หรือเจ็บป่วยด้วย 1 ใน 3 โรคร้ายท็อปฮิต
เป็น 270,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
1,800 บาท
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
และสายตาจากอุบัติเหตุ 300,000 บาท
หมายเหตุ
  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 6 – 60 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุสัญญาได้ถึง 69 ปี)
  • ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขในรายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทําประกันภัย
  • เงื่อนไข ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • การชำระเบี้ยฯ แบ่งจ่ายรายเดือน/รายปี ผ่านบัตรเครดิตทุกประเภท

โปรโมชั่น

รับโค้ดส่วนลด/Gift Card มูลค่า 300 บาท

เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ (ไม่รวมบัตรเครดิตเทสโก้วีซ่า)
01 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67