บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บมจ. สินมั่นคงประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันรถยนต์เป็นหลัก และเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแรกที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียนภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันจัดอยู่ใน 5 อันดับแรกของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย

บมจ. สินมั่นคงประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันรถยนต์เป็นหลัก และเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแรกที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียนภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันจัดอยู่ใน 5 อันดับแรกของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทและเมื่อพิจารณาในส่วนเงินกองทุนตามประกาศนายทะเบียนเรื่องการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยตามระดับความเสี่ยงลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ที่ได้กำหนดว่าบริษัทฯ จะต้องมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 140 สำหรับข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วนดังกล่าวที่ร้อยละ 557.41 และบริษัทฯ ยังคงมีเงินกองทุนส่วนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็น จำนวนถึง 4,417.57 ล้านบาท ถือเป็นเงินกองทุนส่วนเกินซึ่งสามารถรองรับการขยายงานในอนาคต

 

บริษัทฯ มีเครือข่ายสาขารวม 160 แห่งทั่วประเทศ มีตัวแทนรวมทั้งสิ้น 6,000 คน และมีอู่และศูนย์ซ่อมบริการรวม 824 แห่ง บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับในจุดเด่นเรื่องการบริการฉับไว มาเร็ว เคลมเร็ว และมีประเภทกรมธรรม์รถยนต์หลากหลายที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้อย่างเหมาะสมตรงใจ เช่น ประกันตามไมล์ ขับน้อย จ่ายน้อย ประกันซ่อมศูนย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประกันสุขภาพที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง คือประกันสุขภาพตามฟิต ยิ่งฟิตมาก ยิ่งได้ลดเบี้ยมาก

 

บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. +66 (0) 2627 8028-9 Fax. +66 (0) 2627 4117
สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
และ บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
FAQ | การเรียกร้องสินไหม | ระเบียบการใช้เว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | แผนผังเว็บไซต์