พรูเฮลท์ พลัส

พรูเฮลท์ พลัส

ครั้งแรกในประเทศไทย กับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการ "ด้านประกันชีวิตและสุขภาพระยะยาว"

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

  • แผนประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
  • รับเงินคืน 20% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 60 ปี และรับเงินคืน 80% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 80 ปี
  • วงเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100% ของทุนประกันภัย คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุ และสุขภาพจนถึงอายุ 80 ปี
  • เบี้ยประกันภัยคงที่ ตลอดอายุสัญญา
  • ในกรณีเรียกร้องสินไหมค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลจนหมดตามแผนประกันที่เลือกแล้ว ยังคงมีความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีจนถึงอายุ 80 ปี
  • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด)
          

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 80 ปี/ ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 60 ปี

 

การชำระเบี้ย

รายเดือน, รายปี

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย/คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

มีอายุระหว่าง 20 – 50 ปี

 

ข้อยกเว้นทั่วไปในการรับประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

 

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 300,000 400,000 500,000 750,000 1,000,000
ค่าชดเชยรายวัน กรณีนอนพักรักษาในโรงพยาบาล* (สูงสุด 365 วัน) 600 800 1,000 1,200 1,500
ค่าชดเชยรายวัน กรณีนอนพักรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก ICU หรือ CCU (สูงสุด 30 วัน) 1,200 1,600 2,000 3,000 4,000
ค่าชดเชยค่ายา กรณีนอนพักรักษาในโรงพยาบาล* 600 800 1,000 1,500 2,000
ค่าชดเชยค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ ค่าแพทย์วิสัญญี กรณีนอนพักรักษาในโรงพยาบาล* 6,000 8,000 10,000 15,000 20,000
ค่าชดเชยค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ ค่าแพทย์วิสัญญี กรณี ไม่ นอนพักรักษาในโรงพยาบาล 1,500 2,000 2,500 3,750 5,000
วงเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุดตลอดสัญญา 300,000 400,000 500,000 750,000 1,000,000

หมายเหตุ* : กรณีนอนพักรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ชั่วโมงเป็นต้นไป

 

รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร.1621

 

บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. +66 (0) 2627 8028-9 Fax. +66 (0) 2627 4117
สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
และ บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
FAQ | การเรียกร้องสินไหม | ระเบียบการใช้เว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | แผนผังเว็บไซต์