บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2391 เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในเครือจักรภพอังกฤษ มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการประกันชีวิตด้วยประสบการณ์กว่า 160 ปี

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2391 เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในเครือจักรภพอังกฤษ มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการประกันชีวิตด้วยประสบการณ์กว่า 160 ปี

กลุ่มพรูเด็นเชียลมีเครือข่ายการประกันชีวิตและการให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร ในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และในทวีปเอเชีย 14 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม เกาหลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กัมพูชา และไทย

ปัจจุบันกลุ่มพรูเด็นเชียลให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 23 ล้านรายทั่วโลก และมีสินทรัพย์ภายใต้ การบริหารจัดการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 คิดเป็นมูลค่า 457,000 ล้านปอนด์ (กว่า 24 ล้านล้านบาท: คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์ = 54 บาท)

 

ปรัชญาสู่ความสำเร็จ

เรารับฟังและเข้าใจคุณเสมอ

ภายใต้นโยบายการดำเนินงานที่มุ่งตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และให้บริการที่ดีที่สุดด้วยรูปแบบการบริหารงานแบบ International Business Model ของกลุ่มพรูเด็นเชียล ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการและสร้างหลักประกันอันมั่นคงให้แก่คนไทยทุกคน

ภารกิจของเรา

ในฐานะผู้ให้คำแนะนำทางการเงินชั้นนำของไทย บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการออม ความคุ้มครอง และการลงทุนพร้อมพัฒนาพนักงาน และตัวแทนรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

วิสัยทัศน์ของเรา

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่การเป็น 1 ใน 5 ของกลุ่มบริษัทพรูเด็น

 

บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. +66 (0) 2627 8028-9 Fax. +66 (0) 2627 4117
สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
และ บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
FAQ | การเรียกร้องสินไหม | ระเบียบการใช้เว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | แผนผังเว็บไซต์