• หน้าแรก
 • ผลิตภัณฑ์
 • โปรโมชั่น
 • เพลินจิต
ประกันสัตว์เลี้ยง

ประกันสัตว์เลี้ยง คุ้มครองสูงสุด 5หมื่น*

รับเครดิตเงินคืน 5% ผ่านบัตรที่ร่วมรายการ**

17 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 66

รับเครดิตเงินคืน 5%** เมื่อซื้อ ประกันภัยสัตว์เลี้ยง TIP PET LOVER

โดยทิพยประกันภัย และชำระด้วยบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 

สามารถเลือกแผนและเลือกซื้อประกันภัยสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมได้ คลิกซื้อที่นี่

 

ตัวอย่างแผนประกันภัย 

(แผนที่สามารถเลือกซื้อได้ เป็นไปตามเงื่อนไขของทิพยประกันภัย)

รายละเอียดความคุ้มครอง*

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท/ปี)

แผน XS

แผน M Super

ความคุ้มครองหลัก

1. ค่ารักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง

    1.1 จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ต่อครั้ง)

 

3,000 บาท

 

5,000 บาท

    1.2 จากการเจ็บป่วย (ต่อครั้ง)

-

3,000 บาท/ครั้ง

สูงสุด 15,000 บาท/ปี

2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

    2.1 ชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง

 

10,000 บาท

 

10,000 บาท

    2.2 ทรัพย์สินบุคคลภายนอกเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง

1,000 บาท

1,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง        

1,000 บาท

3,000 บาท

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

1. ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการป่วย

 

-

 

10,000 บาท

2. ค่าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง

-

500 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย

-

3,000 บาท

4. ค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ

-

500 บาท

เบี้ยประกันภัยต่อปี

500 บาท

2,810 บาท

 

*เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ทิพยประกันภัยกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการทำประกันภัยทุกครั้ง

 

เงื่อนไขรายการ

**เงื่อนไขรายการเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อและชำระด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ (ยกเว้นบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า ไม่ร่วมรายการ) ผ่านลิงค์ https://affinity.tipinsure.com/Product/affinity/uchoose/PET  เท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดค่าใช้จ่าย โดยจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายในวันที่ทำรายการ
 • รายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือโอนได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

 

*เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • สัตว์เลี้ยงที่มีอายุตั้งแต่ อายุ 3 เดือน – 7 ปี
 • สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการ เจ็บป่วย และต้องไม่เคยมีการผ่าตัดจากการเจ็บป่วยมาก่อน
 • สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
 • กรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด 1 ฉบับ ต่อสัตว์เลี้ยง 1 ตัว
 • กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 60 วัน (Waiting Period) และเสียชีวิตภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก *ในกรณีขาดต่ออายุให้เริ่มนับ Waiting Period ใหม่
 • กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลจาก โรคที่เป็นมาก่อน หรือโรคทางพันธุกรรม หรือโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงชนิดนั้น / พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อนหรือโรคผิวหนังทุกชนิด / การถูกวางยาพิษ, ยาโด๊ป หรือการกลั่นแกล้ง / การผ่าตัด หรือฉีดวัคซีนปลูกฝี เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรค / การขนส่ง หรือภาวะโรคขาดอาหาร หรือการผสมอาหารไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสม หรือที่อยู่อาศัย ไม่ถูกสุขลักษณะ
 • กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการตรวจสุขภาพทั่วไป การรักษาหรือการผ่าตัดซึ่งไม่เกี่ยวกับการบาดเจ็บ
 • กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการถูกฆ่าโดยเจตนา การเจตนาทำร้ายการรักษาหรือการผ่าตัดซึ่งไม่เกี่ยวกับการบาดเจ็บ
 • กรมธรรม์ไม่คุ้มครองนอกอาณาเขตประเทศไทย
 • รับประกันโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่เลือกซื้อไว้
 • ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ทิพยประกันภัย โทร. 1736