• หน้าแรก
 • ผลิตภัณฑ์
 • โปรโมชั่น
 • เพลินจิต
 • ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

กรุงศรีจัดให้! ประกันอุบัติเหตุเลือกได้ตามใจ

ลดทันที 15% สำหรับลูกค้ากรุงศรีคอนซูมเมอร์**

03 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67

รับส่วนลดค่าเบี้ยฯ ทันที 15%** (ราคาหลังหักส่วนลดจะแสดงเมื่อไปถึงขั้นตอนชำระเงิน)

เมื่อซื้อแผนประกัน “กรุงศรีประกันอุบัติเหตุตามใจ” ผ่านลิงค์ที่กำหนด 

 

รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พร้อมเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ตามใจ คลิกซื้อที่นี่

 • คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไปวงเงินสูงสุดถึง  1,000,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้ง สูงสุด 100,000 บาท
 • เลือกซื้อผลประโยชน์เพิ่มเติม ได้ตามใจ ไม่ว่าจะเป็น การชดเชยรายได้ อุบัติเหตุขณะโดยสาร
 • ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 2,480 บาทต่อปี 

 

*รับประกันภัยโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เงื่อนไขการรับประกันภัย และความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย โทร. 1373

เงื่อนไขรายการ

**เงื่อนไขรายการส่วนลด

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อแผนประกัน “กรุงศรีประกันอุบัติเหตุตามใจ”ผ่านลิงค์ https://baywebportal.allianz.co.th/direct/pa-tamjai/preview?ref=aycap&utm_source=kgib_website&utm_medium=promotion&utm_term=aagi&utm_content=pa_tamjai&utm_campaign=aycap_project2023 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
 • เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่เลือกซื้อไว้
 • ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย โทร. 1373
 • บริษัทบัตรเครดิตฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

 

*เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุระหว่าง 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทําประกันภัย 
 • ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือเรือรัง มาก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย
 • ผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ คนงานก่อสร้าง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง ทหาร และตํารวจ 
 • สําหรับแผนครอบครัว บุตร ที่มีอายุ 1 เดือน - 19 ปีบริบูรณ์ 
 • แผนครอบครัวจะให้ความคุ้มครองแผนเดียวกันกับแผนที่ผู้เอาประกันภัยหลักเลือกซื้อ คุ้มครอง 100% ตามแผนหลัก กรณีบุตรจะไม่สามารถซื้อผลประโยชน์เพิ่มเติมทางการเงิน 
 • สามารถซื้อได้ 1 ท่านต่อ 1 กรมธรรม์