นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ("บริษัทฯ") เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัว ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร

โดยปกติท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องแจ้งว่าท่านเป็นใครหรือไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ทราบ โดยระบบของบริษัทฯจะจัดเก็บเฉพาะชื่อที่ท่านใช้ในการเข้าเยี่ยมชมเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลที่จัดเก็บดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สามารถบ่งบอกจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เข้าเยี่ยมชมโดยเฉลี่ยหรือหน้าที่เข้าเยี่ยมชม เพื่อที่บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวัดปริมาณผู้ใช้และปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

ในบางครั้งบริษัทฯอาจมีความจำเป็นที่จะต้องขอข้อมูลส่วนตัวของท่าน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อจะมีการขอข้อมูลหรือเก็บข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเหล่านั้น โดยปกติบริษัทฯจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อตอบข้อสงสัยของท่านหรือในกรณีที่ท่านทำคำสั่งซื้อหรือเพื่อให้ท่าน ได้เข้าถึงข้อมูลเฉพาะบางอย่างเท่านั้น เมื่อท่านให้ความยินยอม บริษัทฯอาจให้ข้อมูลกับผู้ผลิตหรือผู้บริการที่บริษัทฯคิดว่าเป็นประโยชน์กับท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อไปยังบริษัทฯ เพื่อที่จะสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลของท่านได้

หากท่านลงทะเบียนไว้กับธุรกิจในเครือบริษัทฯ ผ่านทางอินเทอร์เนต บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลของท่านในการเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านและ/หรือธุรกิจของท่านโดยเทคโนโลยี Cookies อาจถูกนำมาใช้เพื่อจัดอันดับข้อมูล Cookies เป็นชิ้นส่วนของข้อมูล ที่สามารถส่งถึงและติดตั้ง ในระบบของท่านเพื่อให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยท่านสามารถติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้แสดงผลเมื่อท่านได้รับ Cookies ได้

ในบางกรณีบริษัทฯ อาจจัดทำแบบสอบถามทางอินเทอร์เนตเพื่อที่บริษัทฯ จะได้เข้าใจถึงความต้องการและข้อมูล ของผู้เข้าเยี่ยมชมมากขึ้นในกรณีที่มีการออกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลบริษัทฯ จะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ โดยที่บริษัทฯจะพยายามเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานและมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ระดับเดียวกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบในเนื้อหา หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่นถือปฏิบัติได้

 

บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. +66 (0) 2627 8028-9 Fax. +66 (0) 2627 4117
สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
และ บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
FAQ | การเรียกร้องสินไหม | ระเบียบการใช้เว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | แผนผังเว็บไซต์