บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด


ประกอบธุรกิจนายหน้า ประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย ตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย เลขที่ ว00036/2550 และ 9/2550 ตามลำดับ

ด้วยความตั้งใจในการให้บริการแบบมืออาชีพที่มั่นคงและเชื่อถือได้ บริษัทฯ ได้จัดการบริหารงานโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ และด้วย ระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้บริษัทฯ สามารถบริการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าได้อย่างดียิ่ง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทประกันภัย และบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ ในการนำเสนอ และบริการ ประกันภัย ประเภทต่างๆ เช่น


ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (Krungsri Life Assurance Broker Limited)
วันที่เริ่มก่อตั้ง 2 มีนาคม 2550
ลักษณะธุรกิจ นายหน้าประกันชีวิต
ที่อยู่ กรุงศรีเพลินจิตออฟฟิต 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คณะกรรมการบริษัท 1.คุณวรางคณา หิรัญยศิริ
2.คุณวันปิติ หอมทอง
ทุนจดทะเบียน 92,000,000 บาท

ชื่อบริษัท บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (Krungsri General Insurance Broker Limited)
วันที่เริ่มก่อตั้ง 2 มีนาคม 2550
ลักษณะธุรกิจ นายหน้าประกันชีวิต
ที่อยู่ กรุงศรีเพลินจิตออฟฟิต 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คณะกรรมการบริษัท 1.คุณวรางคณา หิรัญยศิริ
2.คุณวันปิติ หอมทอง
ทุนจดทะเบียน 92,000,000 บาท
 

บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. +66 (0) 2627 8028-9 Fax. +66 (0) 2627 4117
สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
และ บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
FAQ | การเรียกร้องสินไหม | ระเบียบการใช้เว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | แผนผังเว็บไซต์