สาระน่ารู้เพื่อการลดหย่อนภาษี

สาระน่ารู้เพื่อการลดหย่อนภาษี

เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณในการใช้สิทธินี้อย่างถูกต้อง มาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่ากรมสรรพากรวางเงื่อนไขในการใช้สิทธิดังกล่าวไว้อย่างไรบ้าง

การวางแผนซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อลดหย่อนภาษีนั้นควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ โดยใช้เป้าหมายของผู้ที่ต้องการลดหย่อนเป็นเกณฑ์ว่าต้องการรับเงินบำนาญแบบใด เช่น อัตราเบี้ยประกันภัย การกำหนดอายุรับเงินบำนาญเองได้ เป็นต้น

ส่วนที่ 1

 • โดยทั่วไปจะเรียกว่าหนึ่งแสนแรก สามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสม (ไม่รวมเงินปันผลตามกรมธรรม์ หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดการชำระเบี้ยประกันชีวิต หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์)
 • เบี้ยประกันชีวิตที่นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ต้องเป็นเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักเท่านั้น
 • เบี้ยประกันชีวิตสำหรับสัญญาเพิ่มเติม (เช่น อุบัติเหตุ/สุขภาพ เป็นต้น) ไม่สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้

 

ส่วนที่ 2

 • โดยทั่วไปจะเรียกว่าสองแสนหลัง สามารถหักลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้พึงประเมิน
 • ต้องเป็นประกันชีวิตที่ระบุว่า "บำนาญ" เท่านั้นถึงจะหักลดหย่อนภาษีได้
 • เมื่อรวมค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทต่างๆ เช่น RMF , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนสงเคราะห์โรงเรียนเอกชน เป็นต้น ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 •  

   

  บทความโดย : อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (AZAY)

บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. +66 (0) 2627 8028-9 Fax. +66 (0) 2627 4117
สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
และ บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
FAQ | การเรียกร้องสินไหม | ระเบียบการใช้เว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | แผนผังเว็บไซต์