ประกันสุขภาพ แฮปปี้ เฮลธ์ แคร์ อลิอันซ์ happy health care

จุดเด่นแผนประกันสุขภาพ

หมดกังวลกับค่าใช้จ่ายเมื่อต้องนอน รพ.

จากการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส

คุ้มยิ่งกว่า

ด้วยวงเงินสุขภาพ และความคุ้มครองประกันชีวิต

คุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยนอกสูงสุด

1,800 บาท (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี)

เพิ่มความคุ้มครองเป็น 2 เท่า

สำหรับการตรวจเอ็กซเรย์และแล็บ** กรณีผู้ป่วยนอก สูงสุด 3,600 บาท

ค่าห้องสูงสุด 2,500 บาท

เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ On top เพิ่มเติมจากสวัสดิการที่มีอยู่ สูงสุด 150,000 บาท (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

(ทั้งนี้ เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

แผนประกันสุขภาพแฮปปี้ เฮลธ์ แคร์ (แบบมีจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก)

แฮปปี้ 1

รวมความคุ้มครองสูงสุด

260,000 บาท
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น

823 บาท/เดือน

9,132 บาท/ปี

(ค่าเบี้ยขึ้นอยู่กับเพศ, อายุ และแผนประกันที่เลือก)
ความคุ้มครองชีวิต 95,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) 70,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 1,200 บาท

แฮปปี้ 2

รวมความคุ้มครองสูงสุด

375,000 บาท
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น

986 บาท/เดือน

10,955 บาท/ปี

(ค่าเบี้ยขึ้นอยู่กับเพศ, อายุ และแผนประกันที่เลือก)
ความคุ้มครองชีวิต 95,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) 90,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 1,600 บาท

แฮปปี้ 3

รวมความคุ้มครองสูงสุด

625,000 บาท
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น

1,149 บาท/เดือน

12,765 บาท/ปี

(ค่าเบี้ยขึ้นอยู่กับเพศ, อายุ และแผนประกันที่เลือก)
ความคุ้มครองชีวิต 95,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) 150,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 1,800 บาท
หมายเหตุ
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขในรายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
  • เงื่อนไข ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์