• หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • โปรโมชั่น
  • เพลินจิต
  • ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ประกันชีวิตออนไลน์ PRULife Careประกันชีวิตออนไลน์ PRULife Careประกันชีวิตออนไลน์ PRULife Care

ประกันชีวิตออนไลน์ PRULife Care

เบี้ยฯ หลักพัน คุ้มครองหลักล้าน*

คุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท*

เงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*

กรณีเสียชีวิต หรือ
ถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย*

ลดหย่อนภาษีได้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

เลือกเสริมความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

เลือกรับความคุ้มครองเพิ่ม
โรคมะเร็ง โรคร้ายแรง และค่าชดเชยรายได้กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ประกันมะเร็ง ต่ออายุได้ถึง 78 ปี*

ตรวจเจอมะเร็งทุกระยะ รับเงินก้อน
สูงสุด 1,000,000 บาท*

ประกันชีวิต พรูไลฟ์ แคร์ ทุน 300,000 บาท

คุ้มครองระยะยาว 10/10
+ แผนความคุ้มครองเสริม
แผน S
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
3,854บาท/ปี
เสียชีวิตทุกกรณี
300,000 บ.
เพิ่มเติม เจอ-จ่าย มะเร็งทุกระยะ
300,000 บ.
เพิ่มเติม เจอ-จ่าย 4 โรคร้าย*
300,000 บ.
เพิ่มเติม ชดเชยรายได้ผู้ป่วยใน
1,000 บ./ วัน
(สูงสุด 365 วัน)
กรอกโค้ดรับส่วนลด
กรอกโค้ดรับส่วนลด
ลดหย่อนภาษีได้
ลดหย่อนภาษีได้

ประกันชีวิต พรูไลฟ์ แคร์ ทุน 500,000 บาท

คุ้มครองระยะยาว 10/10
+ แผนความคุ้มครองเสริม
แผน M
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
6,070บาท/ปี
เสียชีวิตทุกกรณี
500,000 บ.
เพิ่มเติม เจอ-จ่าย มะเร็งทุกระยะ
500,000 บ.
เพิ่มเติม เจอ-จ่าย 4 โรคร้าย*
500,000 บ.
เพิ่มเติม ชดเชยรายได้ผู้ป่วยใน
1,500 บ./ วัน
(สูงสุด 365 วัน)
กรอกโค้ดรับส่วนลด
กรอกโค้ดรับส่วนลด
ลดหย่อนภาษีได้
ลดหย่อนภาษีได้

ประกันชีวิต พรูไลฟ์ แคร์ ทุน 1,000,000 บาท

คุ้มครองระยะยาว 10/10
+ แผนความคุ้มครองเสริม
แผน L
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
10,020บาท/ปี
เสียชีวิตทุกกรณี
1,000,000 บ.
เพิ่มเติม เจอ-จ่าย มะเร็งทุกระยะ
1,000,000 บ.
เพิ่มเติม เจอ-จ่าย 4 โรคร้าย*
1,000,000 บ.
เพิ่มเติม ชดเชยรายได้ผู้ป่วยใน
2,000 บ./ วัน
(สูงสุด 365 วัน)
กรอกโค้ดรับส่วนลด
กรอกโค้ดรับส่วนลด
ลดหย่อนภาษีได้
ลดหย่อนภาษีได้
*เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครองเป็นไปตามที่บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) กำหนด ควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต PRULife Care มีกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ซื้อได้ต่อคนหรือไม่

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต มีกำหนดจำนวนเท่าจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ตามช่วงอายุ (PRULife Care ซื้อสูงสุดได้ 2 ล้านบาท) และมีการตรวจสอบภาระการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้าทั้งหมดที่ต้องชำระให้พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (รวมถึงทุกกรมธรรม์ ) ให้สอดคล้องกับรายได้ปัจจุบัน (ไม่เกิน 40% ของรายได้)