• หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • โปรโมชั่น
  • เพลินจิต
  • ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประกันสุขภาพเพิ่มความคุ้มครอง แบบ Top Up

ราคาคุ้มค่า

เราเลือกแผนประกันสุขภาพตอบโจทย์ และคุ้มค่า
มีความคุ้มครองอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์เพิ่ม

ประกันสุขภาพซื้อออนไลน์

ให้การซื้อประกันสุขภาพเป็นเรื่องง่าย
สะดวก ซื้อแผนประกันสุขภาพผ่านออนไลน์ได้ 24 ชม.

เพิ่มความคุ้มครอง IPD / OPD

มีแผนให้เลือกหลากหลาย
ทั้งนอนโรงพยาบาล (IPD) และหาหมอกลับบ้าน (OPD)

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณต้องการ

ประกันสุขภาพ Top Up แผน 1

คุ้มครองนอนโรงพยาบาล (IPD) และหาหมอกลับบ้าน (OPD)
ลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
7,410บาท/ปี
คุ้มครองชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุ*
คุ้มครองค่ารักษาผู้ปวยใน (IPD)
100,000.-*/ปี
คุ้มครองค่ารักษาผู้ปวยนอก (OPD)
500.-*/ครั้ง/วัน
คุ้มครองเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ต่ออายุรับประกันยาวๆ
ถึงอายุ 80 ปี
เครดิตเงินคืน 5%
เครดิตเงินคืน 5%

ประกันสุขภาพ Top Up แผน 3

คุ้มครองนอนโรงพยาบาล (IPD) และหาหมอกลับบ้าน (OPD)
ลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
11,440บาท/ปี
คุ้มครองชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุ*
คุ้มครองค่ารักษาผู้ปวยใน (IPD)
300,000.-*/ปี
คุ้มครองค่ารักษาผู้ปวยนอก (OPD)
1,000.-*/ครั้ง/วัน
คุ้มครองเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ต่ออายุรับประกันยาวๆ
ถึงอายุ 80 ปี
เครดิตเงินคืน 5%
เครดิตเงินคืน 5%

ประกันสุขภาพ Top Up แผน 4

คุ้มครองนอนโรงพยาบาล (IPD) และหาหมอกลับบ้าน (OPD)
ลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
13,675บาท/ปี
คุ้มครองชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุ*
คุ้มครองค่ารักษาผู้ปวยใน (IPD)
500,000.-*/ปี
คุ้มครองค่ารักษาผู้ปวยนอก (OPD)
1,500.-*/ครั้ง/วัน
คุ้มครองเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ต่ออายุรับประกันยาวๆ
ถึงอายุ 80 ปี
เครดิตเงินคืน 5%
เครดิตเงินคืน 5%

ประกันสุขภาพ Top Up (IPD) แผน 1

คุ้มครองนอนโรงพยาบาล (IPD)
ลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
5,530บาท/ปี
คุ้มครองชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุ*
คุ้มครองค่ารักษาผู้ปวยใน (IPD)
100,000.-*/ปี
คุ้มครองค่ารักษาผู้ปวยนอก (OPD)
คุ้มครองเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ต่ออายุรับประกันยาวๆ
ถึงอายุ 80 ปี
เครดิตเงินคืน 5%
เครดิตเงินคืน 5%

ประกันสุขภาพ Top Up (IPD) แผน 3

คุ้มครองนอนโรงพยาบาล (IPD)
ลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
7,725บาท/ปี
คุ้มครองชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุ*
คุ้มครองค่ารักษาผู้ปวยใน (IPD)
300,000.-*/ปี
คุ้มครองค่ารักษาผู้ปวยนอก (OPD)
คุ้มครองเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ต่ออายุรับประกันยาวๆ
ถึงอายุ 80 ปี
เครดิตเงินคืน 5%
เครดิตเงินคืน 5%

ประกันสุขภาพ Top Up (IPD) แผน 4

คุ้มครองนอนโรงพยาบาล (IPD)
ลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
8,140บาท/ปี
คุ้มครองชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุ*
คุ้มครองค่ารักษาผู้ปวยใน (IPD)
500,000.-*/ปี
คุ้มครองค่ารักษาผู้ปวยนอก (OPD)
คุ้มครองเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ต่ออายุรับประกันยาวๆ
ถึงอายุ 80 ปี
เครดิตเงินคืน 5%
เครดิตเงินคืน 5%
หมายเหตุ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขในรายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เงื่อนไข ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุ