• หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • โปรโมชั่น
  • เพลินจิต
  • ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
รวมแผนประกันสุขภาพสำหรับครอบครัวรวมแผนประกันสุขภาพสำหรับครอบครัวรวมแผนประกันสุขภาพสำหรับครอบครัว

แผนประกันสุขภาพสำหรับลูกรัก

มีแผนให้เลือกหลากหลาย

เหมาจ่ายทุกค่ารักษา มีให้เลือกทั้งคุ้มครองทั้งนอนโรงพยาบาล (IPD) เเละหาหมอกลับบ้าน (OPD)

ราคาคุ้มค่าซื้อ 2 แผน

ประกันสุขภาพสำหรับคุณแม่ + ลูกรัก
คุ้ม 2 แผน เพียง 21,950 บาท*
(*ตัวอย่างแผน1)

รวมแผนประกันสุขภาพสำหรับคุณและลูกที่คุณรัก

ประกันสุขภาพคุณแม่ แผน 1

ซื้อพร้อมลูกรัก นอนโรงพยาบาล (IPD) และหาหมอกลับบ้าน(OPD)
ลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
6,005บาท/ปี
ค่าห้องผู้ป่วยในสูงสุดต่อคืน
1,500 บาท
ค่ารักษาในห้อง ICU สูงสุดต่อคืน
3,000 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
50,000 บาท
ต่อครั้ง*
คุ้มครองอุบัติเหตุ อบ.2
50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
500 บาท
สูงสุด 30 ครั้ง/ปี
ซื้อคู่ลูกรัก แผน 1
ซื้อคู่ลูกรัก แผน 1
ต่ออายุถึง  65 ปี
ต่ออายุถึง 65 ปี

ประกันสุขภาพลูกที่คุณรัก แผน1

ซื้อพร้อมคุณแม่ นอนโรงพยาบาล (IPD) และหาหมอกลับบ้าน(OPD)
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
15,945บาท/ปี
ค่าห้องผู้ป่วยในสูงสุดต่อคืน
1,500 บาท
ค่ารักษาในห้อง ICU สูงสุดต่อคืน
3,000 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
50,000 บาท
ต่อครั้ง*
คุ้มครองอุบัติเหตุ อบ.2
50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
500 บาท
สูงสุด 30 ครั้ง/ปี
ซื้อคู่คุณเเม่ แผน 1
ซื้อคู่คุณเเม่ แผน 1
อายุ 6ปี - 15ปี
อายุ 6ปี - 15ปี

ประกันสุขภาพคุณแม่ Top Up แผน S

ซื้อพร้อมลูกรัก นอนโรงพยาบาล (IPD) และหาหมอกลับบ้าน(OPD)
ลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
2,815บาท/ปี
ค่าห้องผู้ป่วยในสูงสุดต่อคืน
1,500 บาท
ค่ารักษาในห้อง ICU สูงสุดต่อคืน
3,000 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
จ่ายตามจริง*
100,000.-/ปีกรมธรรม์
คุ้มครองอุบัติเหตุ อบ.2
50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
500 บาท
สูงสุด 30 ครั้ง/ปี*
ซื้อคู่ลูกรัก แผน S
ซื้อคู่ลูกรัก แผน S
ต่ออายุถึง  65 ปี
ต่ออายุถึง 65 ปี

ประกันสุขภาพลูกที่คุณรัก Top Up แผน S

ซื้อพร้อมคุณแม่ นอนโรงพยาบาล (IPD) และหาหมอกลับบ้าน(OPD)
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
6,725บาท/ปี
ค่าห้องผู้ป่วยในสูงสุดต่อคืน
1,500 บาท
ค่ารักษาในห้อง ICU สูงสุดต่อคืน
3,000 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
จ่ายตามจริง*
100,000.-/ปีกรมธรรม์
คุ้มครองอุบัติเหตุ อบ.2
50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
500 บาท
สูงสุด 30 ครั้ง/ปี*
ซื้อคู่คุณเเม่ แผน S
ซื้อคู่คุณเเม่ แผน S
อายุ 6ปี - 15ปี
อายุ 6ปี - 15ปี

ประกันสุขภาพคุณแม่ IPD Top Up แผน S

ซื้อพร้อมลูกรัก เเละดูแลเมื่อต้อง นอนโรงพยาบาล (IPD)
ลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
4,440บาท/ปี
ค่าห้องผู้ป่วยในสูงสุดต่อคืน
1,500 บาท
ค่ารักษาในห้อง ICU สูงสุดต่อคืน
3,000 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
จ่ายตามจริง
*สูงสุด 50,000/ครั้ง
คุ้มครองอุบัติเหตุ อบ.2
50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
ซื้อคู่ลูกรักแผน IPD
ซื้อคู่ลูกรักแผน IPD
ต่ออายุถึง  65 ปี
ต่ออายุถึง 65 ปี

ประกันสุขภาพลูกที่คุณรัก IPD Top Up แผน S

ซื้อพร้อมคุณแม่ เเละดูแลเมื่อต้อง นอนโรงพยาบาล (IPD)
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
11,350บาท/ปี
ค่าห้องผู้ป่วยในสูงสุดต่อคืน
1,500 บาท
ค่ารักษาในห้อง ICU สูงสุดต่อคืน
3,000 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
50,000 บาท
*สูงสุด 50,000/ครั้ง
คุ้มครองอุบัติเหตุ อบ.2
50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
ซื้อคู่คุณแม่แผน IPD
ซื้อคู่คุณแม่แผน IPD
อายุ 6ปี - 15ปี
อายุ 6ปี - 15ปี
หมายเหตุ : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขในรายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย