• หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • โปรโมชั่น
  • เพลินจิต
  • ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การโอนธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต

วันที่เผยแพร่: 28 พ.ย. 65

               เนื่องด้วย บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด จะได้มีการโอนธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตให้กับ บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และจะหยุดการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตนับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

               ดังนั้น นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกัน ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้ที่ website: www.krungsribroker.com หรือเบอร์โทรติดต่อที่ 0-2627-8028


คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: เหตุใดบริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จึงต้องโอนกิจการไปยังบริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

คำตอบ: วัตถุประสงค์ที่บริษัทโอนย้ายกิจการ เพื่อความสะดวกในการทำประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงการทำ branding เพื่อสื่อสารไปยังลูกค้า


คำถาม: การโอนย้ายกิจการส่งผลกระทบอะไรกับกรมธรรม์ที่ถืออยู่หรือไม่

คำตอบ: ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ความคุ้มครองทั้งหมดของลูกค้ายังคงเดิม เพียงแค่เป็นการเปลี่ยนบริษัทนายหน้าที่ดูแลเท่านั้น


คำถาม: ข้อความ KGIB_XXX_XX ที่โชว์ในใบแจ้งยอดหมายถึงอะไร

คำตอบ: ปกติการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันของลูกค้า จะถูกเรียกเก็บในนามนายหน้าบริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ ซึ่งจะแสดงชื่อ KLAB_ชื่อบริษัทประกัน ในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของท่าน แต่เมื่อมีการโอนย้ายกิจการนายหน้า ที่ใบแจ้งยอดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จะเปลี่ยนจาก KLAB เป็นชื่อ KGIB_ชื่อบริษัทประกันแทน โดยในส่วนของความคุ้มครองและค่าเบี้ยของท่านไม่เปลี่ยนแปลงใดๆ